15.5.13

Twilight

Stillheten, doften och ljuset i skymning är magisk. 
Photo: Johanna Egemar
The silence, the smell and the light at twilight is magical.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar