2.1.13

Hello 2013

Har ert 2013 startad bra? Det har mitt. Igår passade jag på och riktigt kopplade av och njöt av att umgås med vänner och familj. Vilken energi höjare det är. Vad tror ni om det  nya året som knappt börjat? Jag har gjort en målbild för vad jag vill göra och åstakomma. För mig är det viktigt att konkret visualisera mig hur jag ska kunna nå mina mål. Det ger mig en känsla av att jag kan klara av dem. 

För 2013 har jag skrivit ner de resor jag vill göra. Att jag ska vara snällare mot min mage. Springa milen. Våga säga ja till allt som kan bli roligt. Bara göra och inte planera så mycket.    

Photo: Johanna Egemar
Does your 2013 started well? It has mine. Yesterday I took the opportunity and really relaxed and enjoyed spending time with friends and family. Which energy booster that is. What do you think about the new year that barely begun? I made a vision for what I want to do and accomplish. For me it is important to concretely visualize how I can achieve my goals. It gives me a feeling that I can handle them.

For 2013, I have written down the trips I want to do. That I should be kinder to my stomach. Running the mile. Dare to say yes to everything that can be fun. Just do and do not plan so much.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar